Стартират програми за промоция, профилактика и рехабилитация на общественото здраве

Програмите са насочени към профилактика на онкологични заболявания, зависимости, сънна апнея, проблеми в развитието и зрението при деца

 

Община Варна стартира шест програми за промоция, профилактика и рехабилитация на общественото здраве. Записванията за тях започват от днес и ще продължат до изчерпване на средствата по програмите.

I. Общинска програма „Хипотерапия на деца с увреждания и проблеми в развитието”  –  2024 г.

Хипотерапията е ефективна лечебна физкултура, при която основно средство е общуването на децата с коне и езда. Програмата е предназначена за деца с увреждания.

Изпълнението й се осъществява от Медицински център за рехабилитация и спортна дисциплина 1 – Варна”.

ІІ. Общинска програма “Контрол на миопия и ранно детско зрение и профилактика на сънната апнея”  – 2024 г. 

Програмата “Профилактика на сънната апнея” има информационен характер. Целта й е повишаване на информираността за симптомите и рисковете от подценяването на диагностиката и лечението на анатомичните нива на обструкция при хора с риск от развитие на синдрома на обструктивна сънна апнея. Това са пациенти, които имат симптоми на хъркане и апноитични паузи по време на сън.

Изпълнението на програмата се осъществява от ДКЦ „Чайка“.

ІІІ. Общинска програма “Профилактика на онкологични заболявания – рака на гърдата” -2024 г.

Целта на програмата е извършване на профилактично изследване с най-модерния апарат, единствен във Варна и втори в страната. Иновативният метод на изследване е напълно безвреден и позволява откриване на туморно образувание с много малки размери – под 3 мм. Изследването се извършва на принципа на термографския метод с течни кристали, извеждащ информация в 45 образа. При необходимост ще се извършва и ехография и/ или мамография.

Изпълнението на програмата се осъществява от ДКЦ V „Св. Екатерина”.

ІV. Общинска програма “Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни вещества” -2024 г.

Придвидено е провеждане на съпътстващи дейности към програмата за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти на лица зависими към опиоиди. Целта на програмата е предоставяне на индивидуални консултации от психиатър и психолог на лицата, зависими от психоактивни вещества и техните близки, индивидуални консултации на родители и роднини, които имат притеснения, че близките им злоупотребяват с психоактивни вещества, индивидуални сеанси с бременни жени, зависими към хероин, индивидуална психотерапия, групова психотерапия, семейна терапия за пациенти.

Изпълнението на програмата се осъществява от УМБАЛ „Св. Марина”.

V.Общинска програма “Скрининг на преканцерози на маточната шийка” – 2024 г.

При скрининга на преканцерози на маточната шийка е предвидено да се извърши профилактичен преглед, консултация и цитонамазка на жени над 18 г.

Изпълнението на програмата ще се осъществява от:

  1. ДКЦ І „Св. Клементина“ (Д-р Нешев), телефон за записване – 0887/5144-22;
  2. ДКЦ „Св. Иван Рилски“, кв. Аспарухово, телефони за записване -052/370-570, 0879/814-710;
  3. ДКЦ ІІІ, кв. „Владислав Варненчик“, телефони за записване – 052/510-310, 052/510-567;
  4.    ДКЦ ІV (в двора на МБАЛ „Св. Анна“, Д-р Георгиева и Д-р Крумовски, телефон за записване – 052/692-667;
  5.     ДКЦ V „Св. Екатерина“, телефони за записване – 052/685-410, 052/685-432, 052/650-568, след 3 юни 2024 г.;
  6. ДКЦ „Чайка“ – 052/786-900;
  7.  СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов”, телефон за записване – 0879599902, след 27 май 2024 г.

VІ. Общинска програма „Водна терапия за деца с увреждания и проблеми в развитието” – 2024 г.

Рехабилитационна програма за деца с увреждания и проблеми в развитието, която се провежда в подходяща водна среда. Целта й е да се установят индивидуалните потребности на децата и в зависимост от тях да се изготви програма за водна рехабилитация и адаптирано плуване със сертифициран инструктор и под наблюдение на лекар. Заниманията се адаптират спрямо индивидуалния потенциал на всяко дете.

Изпълнението на програмата се осъществява от Фондация „Карин дом“.

счетоводна къща варна

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *